skip to Main Content
09188621693 info@noavaranpack.com

ویژگی های جعبه شیرینی

جعبه های شیرینی به دلیل مصرف بالای انواع شیرینی جات ها ، از اهمیت زیادی برخورداد است . شیرینی ها از جمله خوراکی هایی می باشند، که در تمام مراسم ها و روزهای سال مصرف می شود، در نتیجه باید در قسمت جعبه شیرینی ، بهداشتی بودن جعبه اصلی ترین نکته، در نظر گرفته شود . یکی از عوامل جذب مشتری و فروش بالا داشتن بسته بندی زیبا و شکیل می باشد . چاپ جعبه شیرینی به دلیل مجلسی بودن این محصول در تبلیغات نیز موثر است. به دلیل تنوع در وزن شیرینی ها و همچنین مقدار مورد نیاز مشتری ، چاپ جعبه شیرینی نیز تنوع بالایی دارد و درمجموعه نوآوران سایزهای نیم کیلویی ، یک کیلویی ، یک و نیم کیلویی و دو کیلویی چاپ و جعبه سازی می شوند و هر سایز به صورت مستطیل و مربع وجود دارند.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Back To Top